Organiziranje Zapisovanje Planiranje Shranjevanje Katalog Kajpato

Najdi


Listi

Bloki in zvezki

OBVLADAM

MODRA POMOC

MATURA

TAKO LAHKOKatalog Akta

Politika piškotkov

ZAPISOVANJE / TAKO LAHKO

Izdelki blagovne znamke TAKO LAHKO so odličen pripomocek tako za prve korake v šoli kot tudi za II. in III. triado.
Uporabni so tudi pri bolj zahtevnih predmetih, kot so kemija, matematika, biologija, fizika in angleščina.


Z izdelavo zvezkov TAKO LAHKO iz pisalnega papirja najvišje kakovosti, ki je obenem OKOLJSKO NEVTRALNO IZDELANO, smo bistveno pripomogli k zmanjšanju emisij CO2 in zato pridobili certifikat s številko ID: 53503-1505-1001, dostopen na www.climatepartner.com

- 100 % recikliran, certificirano okoljsko nevtralni papir, je izdelan brez optičnih in klorovih barvil in kljub temu dosega in večinoma presega belino standardnega papirja.

- Naš partner je EKOšola in s skupnimi močmi spodbujamo okoljsko vzgojo in izobraževanje.

Izjema sta oba posebna zvezka v katera lahko med preveranjem znanja pišete šolske naloge in sta narejena iz brezlesnega kvalitetnega papirja.
G2210447A Zvezek TakoLahko za šolske naloge A4 črte 9 mm
brezlesni papir    format A4
16 listni
G2210472A Zvezek TakoLahko za šolske naloge A4 karo 5 mm
brezlesni papir    format A4
16 listni
G2529542 Zvezek TakoLahko za matematiko A4 karo 5 mm
okoljsko nevtralni papir    format A4
40 listni

Didaktična vsebina na platnici in predlistu:
- Potence in koreni naravnih števil
- Aritmetični in geometrijski znaki
- Grška abeceda

G2529543 Zvezek TakoLahko za biologijo A4 črte 9 mm
okoljsko nevtralni papir    format A4
40 listni

Didaktična vsebina na platnici in predlistu:
- Časovni pregled razvoja življenja na zemlji
- Geološka časovna lestvica
- Rastlinska in živalska celica
- Okostje človeka
- Drevo življenja

G2530089 Zvezek TakoLahko za angleščino 2. A4 črte 9 mm - za tretje triletje
okoljsko nevtralni papir    format A4
40 listni

Didaktična vsebina na platnici in predlistu:
- Nepravilni glagoli
- Pregled časov
- Zaimki
- Izražanje naklonjenosti

G2530090 Zvezek TakoLahko za fiziko A4 črte 9 mm
okoljsko nevtralni papir    format A4
40 listni

Didaktična vsebina na platnici in predlistu:
- Konstante in pomembnejše enote
- Grška abeceda
- Osnovne fizikalne količine
- Gibanje
- Energija in še veliko več

G2530752 Zvezek TakoLahko A4 pisanje P1
okoljsko nevtralni papir    format A4
40 listni

Notranjost platnice ima grafični prikaz pravilne drže pisala ter slikovno ponazorjen pravilen potek pisanja črk.
Črtovje: leva polovica gladka, desna polovica latajn - tri črte.

G2530753 Zvezek TakoLahko A4 pisanje P3
okoljsko nevtralni papir    format A4
40 listni


Notranjost platnice ima grafični prikaz pravilne drže pisala ter slikovno ponazorjen pravilen potek pisanja črk.
Črtovje: latajn - tri črte.

G2530755 Zvezek TakoLahko A4 pisanje P6
okoljsko nevtralni papir    format A4
40 listni


Notranjost platnice ima prikazano slikovno abecedo.
Črtovje: črte 11 mm.

G2530757 Zvezek TakoLahko A4 računanje R1
okoljsko nevtralni papir    format A4
40 listni


Notranjost platnice ima grafični prikaz pravilne drže pisala ter slikovno ponazorjen pravilen potek pisanja številk.
Črtovje: karo 1 cm (veliki karo).

G2530759 Zvezek TakoLahko A4 splošni S1
okoljsko nevtralni papir    format A4
40 listni


Notranjost platnice ima prikazano slikovno abecedo.
Črtovje: gladek (brezčrtni).

G2530760 Zvezek TakoLahko B5 pisanje P2
okoljsko nevtralni papir    format B5
40 listni

Notranjost platnice ima grafični prikaz pravilne drže pisala ter slikovno ponazorjen pravilen potek pisanja črk.
Črtovje: leva polovica gladka, desna polovica latajn - tri črte.

G2530761 Zvezek TakoLahko B5 pisanje P4
okoljsko nevtralni papir    format B5
40 listni


Notranjost platnice ima grafični prikaz pravilne drže pisala ter slikovno ponazorjen pravilen potek pisanja črk.
Črtovje: latajn - tri črte.

G2530763 Zvezek TakoLahko B5 pisanje P5
okoljsko nevtralni papir    format B5
40 listni

Notranjost platnice ima grafični prikaz pravilne drže pisala ter slikovno ponazorjen pravilen potek pisanja črk.
Črtovje: leva in desna polovica latajn s štirimi črtami + lisička za lažje učenje pisanja

G2530764 Zvezek TakoLahko B5 pisanje P7
okoljsko nevtralni papir    format B5
40 listni


Notranjost platnice ima prikazano slikovno abecedo.
Črtovje: črte 11 mm.

G2530766 Zvezek TakoLahko B5 računanje R2
okoljsko nevtralni papir    format B5
40 listni


Notranjost platnice ima grafični prikaz pravilne drže pisala ter slikovno ponazorjen pravilen potek pisanja številk.
Črtovje: karo 1 cm (veliki karo).

G2530767 Zvezek TakoLahko B5 splošni S2
okoljsko nevtralni papir    format B5
40 listni


Notranjost platnice ima prikazano slikovno abecedo.
Črtovje: gladek (brezčrtni).

G2530768 Zvezek TakoLahko C5 glasba G1
okoljsko nevtralni papir    format C5
20 listni

Črtovje: leva polovica gladka, desna polovica notno črtovje.
G2530769 Zvezek TakoLahko A4 Angleščina
okoljsko nevtralni papir    format A4
40 listni

Črtovje: leva polovica gladka, desna polovica latajn - tri črte.

G2544013A Zvezek TakoLahko za kemijo A4 črte 9 mm + periodni sistem
okoljsko nevtralni papir    format A4
40 listni

Didaktična vsebina na platnici in predlistu:
- Periodni sistem elementov
- Pojmi in definicije pri kemijskem računanju
- Fizikalne veličine in konstante
- Raztopine<< Nazaj na podskupine